Vi behöver en förändring!

energisystemen måste förändras i Paris kommer hela världen samlas för att försöka göra ett klimatavtal för att minska våra koldioxid utsläpp. Förnybarenergi och förändringen av energisystemen är ett fokusområde förutom faktumet att vi måste bli mer energieffektiva i alla aspekter av våra liv.

Att tvinga energisystemen att förändras bort från kolbaserad produktion är mer eller mindre en fråga enbart för dig och mig.

Vill du ha billig energi eller vill du ha hållbar energi?

Cop21-Paris-Conference-SIF15cop21-label_reduit