Om Watt-s

Bakom Watt-s står Joachim Lindborg som under många år arbetat med energieffektivisering och innovationer på miljöområdet. De frågor som han ställde sig var: hur kan vi få fler människor att engagera sig för förnyelsebar energi och samtidigt tycka att det är roligt? Och hur kan människor bidra till energiomställningen på ett så enkelt sätt som möjligt?

Svaret blev Watt-s där alla genom mikrofinansiering gemensamt kan ta ansvar för energiomställningen, och samtidigt vara fullt delaktiga i energiproduktionen genom att se hur mycket deras Watt-s producerar samt hur mycket alla i Watts-familjen tillsammans producerar.

Projektet har fått stöd av Energimyndigheten och Energiforsk, samtidigt som också projektet kräver nära samarbete med fastighetsägare som är villiga att låna ut sina tak för att installera solpaneler på.

Målet med Watt-s är att skapa en folkrörelse av mikro-solproducenter, där varje bidrag räknas. Precis lika gärna som du ger bort blommor när någon fyller år ser vi framför oss att vi istället ger bort Watt-s.

 

Hör gärna av dig till info