FAQ

Varför gör ni detta?
Vi står inför en stor utmaning att skapa mer förnyelsebar energi. Watt-s gör det möjligt för alla att bli producenter av solenergi utan att själva behöva installera solpaneler. Watt-s installerar solpaneler på fastigheter med stor elförbrukning vilket är mest effektivt. Installationerna finansieras genom att varje solcell (watt-s) säljs vidare till allmänheten – anslut dig till vår solenergifamilj och ge bort en Watt-s till en vän som bryr sig om miljön!

Hur fungerar det?

Dina Watt-s producerar energi så fort du köpt de. Loggar du in här på Watt-s.com kan du se hur mycket solenergi som dina watt-s producerar, och hur mycket hela Watts-familjen tillsammans producerar.

För att energiutnyttjandet inom Watt-s skall bli så effektivt som möjligt så installeras våra solpaneler på fastigheter med stor energiproduktion, så att verksamheterna i fastigheten skall använda solenergi istället för köpa el från fossila bränslen.

Kan Watt-s göra så att min mobil går på solenergi?

Ja! När du laddar en telefon så fyller du den med ca 7Wh energi från elnätet. Köper du 3 Watt-s så får de solljus i ca 3 timmar på en dag (beroende på molnighet, temperatur, regn, årstid med mera) – det gör att dina Watt-s producerar 3h*3Watt-s = 9Wh energi. Därmed har dina Watt-s producerat 2W mer än din mobil krävt för sin laddning.

Allt du investerar i Watt-s ger återbäring!

Precis på samma sätt som om du sätter upp din egen solcellsanläggning så får du hos Watt-s återbäring på din investering. Värdet av den energin får du utbetalat kontant efter 15 år, eller förstås ser vi helst att du återinvesterar i mer solenergi hos Watt-s eller stöttar ett välgörenhetsprojekt.

Hur påverkar min solenergi hela energisystemet?

All energi som produceras måste genast förbrukas. När våra solpaneler producerar en mängd energi används den lokalt. Då försvinner den mängden energi från elnätet och kan inte produceras av kolkraft och andra icke förnyelsebara kraftkällor.

Ju större mängd förnyelsebara källor vi använder, desto mer kan vi minska användningen av storskalig kolkraft etc. Watt-s installationer sker till att börja med i Sverige, men vi kommer i framtiden också att sätta upp solpaneler i länder där det finns som mest kolkraft såsom till exempel Polen.

Energi är en global angelägenhet och Watt-s ambition är att hitta installationsplatser där de gör mest nytta. Tipsa oss om lämpliga installationsplatser var helst de finns!

Gör ni vinst på Watt-s?

Ja det gör vi, annars så blir det ingen fart på omställningen. Vi måste hålla igång solpanelerna för dig som vår kund, ha resurser till att göra nya installationer och marknadsföra projektet. Alla skall vara nöjda, men vi kommer vara öppna och transparenta.

Vi är helt nystartade och vi vill förändra energisystemen till en bättre grön värld följ med oss på resan, och vi tror helt på solceller som en mycket viktig del av denna resa. Kan vi inspirera andra bolag som gör likadant som oss blir vi ännu gladare.

• Förändra energisystemen alla ska kunna välja förnybar energi.
• Använd energivärdet för att skapa mer solpaneler.
• Du kommer vara solproducent i 15år.
• Du har kvar dina Watt-s även när du flyttar
• Vi vill skapa så mycket solenergi som möjligt (inte bara i Sverige)