Varje Watt räknas

Watt-s_peopleAll elektricitet måste användas i samma ögonblick som den skapas.

Så för varje Watt solpanel som vi installerar så kommer den att tvinga bort annan produktion från elnätet

Den energi våra solceller producerar används direkt lokalt och behöver därför inte transporteras över elnätet.

När energianvändningen minskar på elnätet pga den lokala produktionen, kan vi använda andra energi källor som är mer hållbara.

I den nordiska elmixen tar en Watt solpanel bort ca 0,7 kg koldioxid varje år!

Världens energi system förändras snabbt en Watt i taget tack vare dig!