Vägguttag med garanterad solel

Skulle det inte vara härligt att kunna säga “Den här elen den har jag gjort”.

Att verifiera vilken el som man faktiskt får i ut genom sina vägguttag är en fråga som ofta diskuteras och faktiskt kan vara lite svår att svara på. Utan att gå in i detalj så beror det ju helt på hur hela elnätet jobbar just i ögonblicket du använder din el och då vägs även internationellt köpt el in.

Under våren 2020 gjorde vi ett projekt tillsammans med studenter på Uppsala Unviersitet och färdigställde en fungerande lösning baserad. Genom att bygga på plattformen i watt-s där vi noggrant övervakar när elen produceras i våra anläggningar. Sedan kan vi koppla det till din användning och då sker ett överlapp i varje ögonblick mellan din producerade energi och din använda, då är det ju garanterat din energi som du gjort själv, som kommer ur väggutagget även om den åkt över några elledningar.

Men det innebär också att vi kommer slå av vägguttaget när det inte görs tillräckligt med solel i andra änden för att det skall vara garanterat din solenergi i vägguttaget och det är här som den underbara utmaningen ligger om du gjort solenergi som du inte gjort av med kan du då spara den och i så fall hur länge?

Om du stoppar in en powerbank och laddar den i vårt uttag så garanterar vi ju att du fyller powerbanken med din solel. Men skulle man kunna tillåta sig att ha ett virtuellt batteri och nyttja elnätet? Både ja och nej och ju större tidsspann så kommer man längre och längre från “Sanningen” men bevisligen så har du ju om du tillfört elnätet energi och sedan tar ut den vid en annan tidpunkt, gjort din energi men då kan du inte riktigt vara säker på att det är solel i elnätet just när du vill ha ut din energi ur batteriet.

Med watt-s lösning kan du välja hur mycket batteri du vill ha. Brygger du kaffe kanske inte det är så bra om uttaget stänger av för att det kommer ett moln då kanske du skall få lite kredit och låta solen jobba upp energin senare. Vill du se till att paddan bara kör på solel så kommer du inte kunna ladda den natten till julafton, men om du gjort massor av solel på hösten kanske det är ok att du tar ut den ur elnätet så att den är laddad på julafton.

Vad tycker du?

Studenterna berättar om sun watch projektet: Tack till Bruno Reeds,Sofia Johansson, Martin Sundberg och Karl Wallentin