Steg 1: Solpaneler sätts upp på taken.

watts_4steps-step1