Stefan Henningsson, WWF

Jag köpte solceller till min telefon från Watt-s för att jag tror det måste bli lätt att göra rätt för att få med alla på tåget – och det visar Watt-s affärsmodell att det redan är.

Det är dessutom mycket viktigt att vi alla tar vårt ansvar att få upp solpaneler på våra oanvända tak så att vi kan stänga igen ohållbar energiproduktion i Sverige och globalt.