Att driva en mobil med solel

Att använda en enkel mobil drar ungefär 3 kWh energi årligen.

Tre Watt solapaneler producerar årligen ungefär samma mängd energi.

På så sätt ser du med solceller från watt-s till att du årligen producerar lika mycket energi som din telefon använder.

 

Ex. en Samsung galaxy S3 mini har ett batteri på 7Wh

Du laddar det dagligen vilket ger  7*365= 2 555 Wh eller 2,5 kWh per år

Med endast  3W solceller skapar du den mängden energi årligen

SAMI8190NWH
Ex en Samsung Galaxy Note 4 har ett 3.85V’s batteri med storleken 3220mAh

Det ger oss (3,85*3220/1000) 12.4Wh per laddning och laddar du 365 dagar får vi 4.5 kWh per år

Du behöver bara  5W solceller för att producera den mängden energi årligen

 

En Watt solpanel i  Sverige producerar 950 Wh (0.95kWh) per år (i medeltal beror på väder m.m)

Du har dina solceller från oss under minst 15 år så då hinner den producera ca 14,2 kWh som motsvarar ungefär 11kg of CO2 (nordeuropeisk elmix)