Mia Marie Nordström, Vattenfall

Jag köpte solel från Watt-s för att det var så enkelt.

Jag tror alla vill kunna köpa lite solel när man behöver. Att köpa en eller några watt i taget möjliggör för alla att bidra i omställningen till ett 100% förnybart energisystem. Watt-s är snabbt och enkelt, en genialisk idé helt enkelt.

Köpte några Watt till dotterns mobil på en gång.