Några enkla steg

Watt-s är egentligen mycket enkelt det är “dina” solpaneler på ett annat tak.

1

Du köper tjänsten av oss

2

Vi sätter upp solpanaler, och dessa börjar producera energi

3

Du kan bevisligen säga att du har satt upp solceller och du har ursprungsgarantier på all din produktion

4

Värdet som tjänsten skapar delar vi alla på, Du, fastighetsägaren, och Watt-s. Varje år räknar vi ut återbäringen

Så om du sätter upp egna solceller sparar du pengar hemma, om du använder vår tjänst får du istället återbäring men slipper hantera solcellerna.