Med Watt-s är du en del av energi pusslet

panel_trans_watt-sMed Facebook, Twitter, Spotify och andra mobil “appar” förändrar vi världen.

Vi kan till och med störta diktaturer!

När du köper Watt-s installerar vi solceller då tvingar du bort andra energi producenter och vi får förnybar solenergi istället.

För varje Watt solceller vi installerar måste ett annat produktionsslag försvinna