Idrift

Kommersiell byggnad Uppsala

Tillsammans med fastighetsägaren Ihus har vi gjort anläggning i Uppsala. Det är en medelstor anläggning på 31500 W max effekt. Vi kommer att ge ut 30000 Watt-s till våra kunder. I-hus har höga ambitioner med solceller så samarbetet med Watt-s är därför mycket bra för att öka mängden installerade solceller i fastighetsbeståndet och på samma gång få en närmare kontakt…