Bli värd för Watt-s

Vi installerar våra solpaneler där det finns stort behov av energi.

Har du en fastighet med stor konsumtion och gärna ett platt tak?

Anmäl dig som intresserad så undersöker vi om du kan få våra solpaneler på din fastighet.

Vi tror att den stora förändringen i energisystemet som behövs är lokalt producerad energi. Ju mer vi gör lokalt desto mer tvingar vi bort dålig produktion på andra ställen

Genom att erbjuda ditt tak till Watt-s skapar du möjligheter för andra att börja producera solenergi.

Vad söker vi hos dig som erbjuder dig att vara värd för Watt-s

 • Ett stort, gärna platt tak
 • En ganska stor energikonsumtion, gärna även under en semesterperiod i Juli
 • Att du vill hjälpa till att förändra världens energi produktion till mer förnybar energi
 • Gärna planerar att göra energieffektiviseringar
 • Möjligheten att vi får använda ditt tak i minst 15år framåt

Vad gör vi

 • Vi sköter alla förberedelser och el arbeten
 • Vi sköter installationen av solpanelerna
 • Vi ansluter mätutrustning och övervakning på solpanelerna
 • Vi ansluter realtidsmätning till din elmätare

Vad får du

 • Du får en grön profil genom att du producerar solenergi
 • Du får flera tusen personer som är tacksamma för att du hjälper dem få solenergi.
 • Du och din fastighet är del av en förändring i samhället
 • Du får en intäkt på ditt tak
 • Du får bättre kontroll på din energi förbrukning, och kan använda den informationen för energieffektiviseringsåtgärder
 • Du får en mobil app med realtidsinformation om anläggningen
Inga fält hittades.

 

  1 comment for “Bli värd för Watt-s

Comments are closed.